Hollywoodzki Hicior

Śšlub, wesele, miliard przygotowań i rzeczy do ogarnięcia, a w tym wszystkim nie można się dać zwariować‡. Spotykając się™ z Łukaszem, którego produkcje znaliś›my już z polecenia rodziny, wiedzieliś›my czego oczekujemy. To miał być‡ krótkometrażowy hit, zawierają…cy wszystkie istotne momenty z tej uroczystoś›ci. Ciężkie do zrobienia, bo nie zawsze wiadomo, na co się trafi. Łukasz stanął na wysokoś›ci zadania. Cóż można powiedzieć‡? Udał‚o mu się™ zebrać całą esencję™ z tak ważnego dla nas wydarzenia. Oglą…dając nasz film, czuliś›my się tak, jak byś›my zjadali wisienkę z tortu. Montaż odzwierciedlił i uchwycił‚ wszystko na czym nam zależał‚o, znakomicie dobrana muzyka i rewelacyjne sceny. Peł‚na gama naszych emocji został‚a uwieczniona w formie dynamicznych, przykuwają…cych uwagę™ teledysków. Podczas rodzinnych projekcji nikt nie ziewał i nie patrzył na zegarek :). Już teraz możecie nam pozazdrościć‡ hollywoodzkiej produkcji peł‚nej wzruszeń, ciepł‚a, radoś›ci, a przede wszystkim niezapomnianej zabawy. Serdecznie dziękujemy i polecamy 🙂

joł Aga i Ernest